Política de privacitat de l'Hotel Mas Rabiol

Política de privacitat de l'Hotel Mas Rabiol

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Glòria Pérez Lucía (d'ara endavant Hotel Mas Rabiol), amb CIF 40979165L, domicili Camio de Canapost a Peralta, 12 de Peratallada (CP 17113), telèfon 972 634 296 i correu electrònic info@masrabiol.com. Figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum


Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?

Contacte. Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà del correu electrònic, formularis de contacte de la nostra web o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se'ns ha adreçat.

Serveis a clients. Registrem els clients i dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb aquests clients. La relació comercial comporta incorporar les dades a la comptabilitat, facturació o informació a ladministració tributària. Tractem aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i obligacions legals.

Gestió de dades dels nostres proveïdors. Tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Obtenim les dades necessàries per mantenir la relació comercial i les destinem únicament amb aquesta finalitat. Tractem aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i obligacions legals.

Informació de productes i serveis . Amb l'autorització de les persones interessades a rebre informació, les vostres dades de contacte s'utilitzen per enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis o productes. Tractem aquestes dades sobre la base del consentiment de la persona que rep les comunicacions.


A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general, només comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliment d'obligacions legals. Les dades identificatives de les persones que s'allotgen als nostres establiments es comuniquen a la Direcció General de la Policia, en compliment de l'Ordre IRP/418/2010, de 5 d'agost, sobre l'obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s'allotgen als establiments d'hostalatge.


Quant de temps conservem les dades?

Complim l'obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l'obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren a la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tractin sobre la base del consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.


Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?

Les persones de les quals tractem dades tenen els drets següents:

A accedir-hi. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la qual es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.

A demanar-ne la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies hi ha el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format dús comú llegible per màquina, ia transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix linteressat.

A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pot comportar un perjudici.


Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d'enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a Hotel Mas Rabiol a la nostra adreça postal o bé enviant un correu electrònic a info@masrabiol.com indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”. Si no s'ha obtingut resposta satisfactòria a l'exercici dels drets, és possible presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant els formularis o altres canals accessibles des de la pàgina www.aepd.com.

Regala una estada
Només adults
+18